НАКАЗ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти

Моніторинг – це засіб контролю за освітнім процесом, форма організації збору, зберігання, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність педагогічного колективу центр розвитку дитини, що забезпечує безперервне стеження за станом освітньої роботи і прогнозування розвитку дошкільної освіти.

Метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в центрі розвитку дитини.

Завдання моніторингу

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.

2. Дослідити рівень засвоєння програмових завдань дошкільниками відповідно до вимог БКДО та освітньої програми ЦРД.

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності ЦРД прикінцевій меті – вимогам Державного стандарту дошкільної освіти та Освітньої програми.

4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання завдань Освітньої програми в центрі розвитку дитини

5. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти центру розвитку дитини "Калинка" Охтирської міської ради Сумської області

Упродовж травня 2021 року був проведений моніторинг розвитку дітей відповідно до віку, вивчено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.
Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіхвікових групах закладу дошкільної освіти на виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогічне вивчення розвитку дітей здійснювалося згідно термінів складеного плану.

ПЛАН проведення моніторингового дослідження рівня розвиненості та вихованості дітей в ЦРД «Калинка» в 2021-2022 н.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічна година від 10.08.2020

Директор ЦРД «Калинка»

______________ Т.Сергієнко

ПЛАН
проведення моніторингового дослідження рівня розвиненості та вихованості дітей в ЦРД «Калинка» в 2020-2021 н.р.
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 28.08.2020 Директор, вихователь-методист, педагоги закладу
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 28.08.2020 (на педагогічній раді №1) Директор, вихователь-методист, педагоги закладу
3. Обговорити інструментарію для проведення освітнього моніторингу, доцільність використання діагностичних карток, розроблених творчою групою закладу До 18.09.2020 Педагоги закладу
4. Підготувати необхідних матеріалів (таблиць) для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист Сугак Т.В.
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист Діловод
7. Провести оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 (І етап) 01.04.2020-15.04.2021 (ІІ етап) Вихователі груп старшого дошкільного віку
8. Провести оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 01.04.2020-15.04.2021 (ІІ етап) Вихователі груп молодшого та середнього дошкільного віку
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Вихователі груп раннього віку Практичний психолог
10 Скласти картки індивідуального маршруту на дітей, що потребують корекційної роботи. Грудень 2020 Вихователі дошкільних груп
11. Провести корекційну роботу за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в картках індивідуального маршруту. Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
12. Аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
13. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р До 30.04.2021 Директор, вихователь-методист, педагоги закладу
13. Узагальнити результати, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до результатів обстеження, скласти аналітичний звіт за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020 До 07.05.2021 Директор, вихователь- методист
14. Підготувати довідки на педагогічну раду, проєкт наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Грудень 2020 Травень 2021. Директор, вихователь- методист
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "КАЛИНКА"
ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ від 19 жовтня 2020 № 01-03/103

Про організацію та проведення

моніторингового дослідження

в ЦРД «Калинка»

На виконання річного плану роботи центру розвитку дитини, з метою вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Провести в жовтні-листопаді 2020 року та квітні-травні 2021 року моніторингове дослідження розвитку дітей всіх вікових груп ЦРД «Калинка» на виконання Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Призначити Сугак Т.В., вихователя-методиста центру розвитку дитини відповідальною за проведення моніторингу розвитку дітей.

3. Вихователю-методисту Сугак Т.В.:

1) Забезпечити організацію, контроль та узагальнення результатів моніторингового дослідження у закладі до 25.11.2020

2) Провести анкетування вихователів усіх вікових груп.

3) Зібрати анкети, узагальнюючі таблиці та узагальнити результати опитування до 25.11.2020

4) 25.11.2020 скласти узагальнюючі таблиці моніторингового дослідження та подати результати до педагогічної ради анкети, узагальнюючі таблиці моніторингового дослідження.

5) Підготувати проект наказу по результатам моніторингових досліджень розвитку компетентності дітей та заслухати їх на педагогічній раді.

4. Вихователями усіх вікових груп провести моніторинг освітньої діяльності вихованців у своїх вікових групах.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор центру розвитку дитини "Калинка" Охтирської міської

ради Сумської області Т.СЕРГІЄНКО

Узагальнена таблиця моніторингу основних комптенцій дошкільників відповідно до змісту Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) 2020- 2021 р.

(початок року)

Кiлькiсть переглядiв: 204

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.