Орієнтовні показники розвитку дошкільника напередодні вступу до школи

Фізичний розвиток

1. Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей

- Загартування:

Перебування дітей на свіжому повітрі

Ходьба по доріжці здоров’я босоніж

Сон при відкритих кватирках

Масаж рукавичками

Гімнастика пробудження

2. Розвиток рухової активності дітей

Заняття з фізкультури

Ранкова гімнастика

Рухливі ігри

Розваги та свята спортивного характеру

Дні здоров’я

Піші переходи

Пізнавальний розвиток

"У світі природи"

Природа рідного краю:

 • ознайомлювати з об’єктами природного довкілля:
 • рослинами найближчого оточення
 • тваринами своєї місцевості
 • птахами
 • рибами
 • земноводними та плазунами
 • твердими тілами: піском, глиною, камінням, їхніми властивостями
 • повітрям; водою
 • ознайомлювати з електричними та світовими явищами природи: гроза-грім, блискавка, веселка
 • ознайомлювати з сезонними змінами та явищами в природі
 • ознайомлювати з сільськогосподарською працею

Природа України

Природа планети Земля

Природа Космосу

"У світі предметів"

 • ознайомлювати дітей з предметним світом

-посуд, одяг, взуття, меблі, іграшки, побутова техніка, продукти харчування

- транспорт різних видів, споруди /театр, музей, бібліотека, кінотеатр, спортивно-розважальний центр, магазин, лікарня, перукарня, аптека, ринок

 • ознайомлювати з різними види житла людини (міська квартира, сільський будинок)

"У світі людей"

сім’я, родина, рід, дитячий садок, школа, місто, село, країна

рідні, близькі, знайомі, чужі люди, культуру стосунків з різними категоріями людей

назва села, району, області, вулиці

"У світі чисел та цифр"

 • вчити називати числа від 1 до 10, від будь – якого числа до 10, від 10 до будь – якого числа, розрізняти пряму та зворотну, кількісну та порядкову лічбу;
 • ознайомлювати з цифрами (1–9 (0) та їх написанням; вчити встановлювати відповідність між цифрою та відповідною кількістю множин;
 • вчити використовувати знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=);
 • вчити виконувати дії додавання і віднімання, розв’язання нескладних арифметичних та логічних задач і прикладів.

"У світі форм і величин"

 • вчити дітей порівнювати предмети за висотою, вагою, шириною, довжиною, товщиною;
 • ознайомлювати з основними одиницями вимірювання довжини (см, м), маси (кг), об’єму (л)
 • розширювати уявлення про геометричні фігури, їх властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник, об’ємні: куля, куб, циліндр, конус)

"У світі простору і часу"

 • розрізняти розташування предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині) та визначати напрямок руху (вперед, назад, наліво, направо)
 • формувати та розширювати знання про одиниці часу: хвилина, година, доба (частини доби – ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня, їх послідовність), місяць (назви 12 місяців, їх послідовність), рік (пори року – весна, літо, осінь, зима)
 • правильно вживати часові поняття: раніше, пізніше, сьогодні, завтра, вчора, швидко, повільно тощо
 • ознайомлювати з різними видами годинників та календарів та вчити користуватися ними

Мовленнєвий розвиток

 • вчити диференціювати на слух у словах всі звуки: тверді і м’які приголосні,голосні
 • уточнювати і поповнювати словниковий запас дітей на основі формування уявлень про світ
 • ознайомлювати дітей із синонімами,антонімами
 • формувати уміння будувати зв’язні монологічні висловлювання різних типів (розповіді-описи; сюжетні розповіді за картинами, з власного досвіду, творчі на задану чи обрану тему; перекази). Починати навчати складати розповіді-судження (оцінки), розповіді-міркування та розповіді-пояснення

Навчання елементів грамоти

 • ознайомити з основними одиницями мовлення й навчити правильно користуватися термінами на їх позначення "речення", "слово", "звук", "склад", "буква"
 • вправляти у поділі речень на слова, визначенні кількості й порядку слів у них та складанні речень із розрізнених слів, із заданим словом, у поширенні речень новими словами. Залучати дітей до моделювання речень у роботі із схемами речень
 • сформувати знання про голосні та приголосні мовні звуки на основі уявлень про відмінності їх утворення
 • вправляти у поділі слів на склади
 • ознайомити з поняттям про тверді та м’які приголосні звуки. Навчити виконувати на слух звуковий аналіз слів, будувати звукові схеми слів із позначок або фішок відповідно до порядку й характеристики звуків у словах
Художньо – естетичний розвиток

Образотворча діяльність:

 1. Малювання
 2. Ліплення
 3. Аплікація
 4. Конструювання

Ігрова діяльність

 1. Сюжетно – рольові ігри (магазин, пошта, сім’я, лікарня, перукарня,аптека і т. д.
 2. Конструкторсько – будівельні ігри (матеріал: конструктор, пісок, сніг, каміння)
 3. Театралізовані ігри (ознайомити з різними видами театру: пальчиковий, тіньовий, рукавичка, магнітних іграшок)
 4. Дидактичні ігри (використовуються на заняттях, при індивідуальній роботі, при самостійних іграх дітей)
 5. Рухливі ігри
 6. Народні ігри
 7. Інтелектуальні ігри

Трудова діяльність

 1. Самообслуговування(самостійно вдягатися, роздягатися; складати свій одяг та ставити взуття)
 2. Господарсько – побутова праця(прибирання іграшок, допомагати готувати матеріал та обладнання для занять, витирати пил на поличках, мити та протирати іграшки)
 3. Праця у природі:
 4. У куточку природи
 5. На городі, у квітнику
 6. На ігровому майданчику
 7. Ручна праця(виготовлення із природнього матеріалу іграшок, спонукати до виготовлення посібників для заняття)
Моніторинг рівня досягнень дітей за кваліметричною моделлю

Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти - початкової школи - і життя в сучасному соціумі. Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати із очікуваними дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г.В.). Крім того такий підхід сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

Факторами оцінювання є зміст освітніх ліні Базового компоненту дошкільної освіти, що містять сумарний кінцевий результат набутих компетенцій випускником дошкільного закладу перед вступом до школи:

- фізичний розвиток і здоров'я дитини;

- соціальний розвиток;

- природничо-екологічний розвиток;

- пердметно-практтична діяльність та художньо-естетичний розвиток;

- ігрова діяльність;

- сенсорно-пізнавальний розвиток;

- мовленнєвий розвиток.

Невід'ємною складовою системних моніторингових досліджень є кваліметрична модель оцінювання розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку. Вона містить фактори, критерії і показники такого оцінювання.

Кваліметрія- наука про методи кількісного оцінювання якості. Сутність кваліметричного підходу полягає в тому,що будь-яке якісне явище можна розкласти на фактори та критерії, які допомагають розкрити це явище; визначити вагомість факторів, тобто їх пріоритетність та оцінити кожний критерій в межах від 0 до 4. Чим вищий рівень розвитку того чи іншого критерію, тим вища його оцінка.

Портрет дошкільника

відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

Освітня лінія "Особистість дитини"

Модельздоров'язбережувальної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Усвідомлює цінність здоров'я, його значення для повноцінної життєдіяльності; володіє елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров'я.

2. Розуміє значення рухової діяльності, загартування, щоденної ранкової гімнастики, плавання, масажу, бере участь в фізкультурно-розвивальних заходах; дотримується правил здоров'язбережувальної поведінки.

3. Усвідомлює різні етапи життєвого шляху людини - народження, дитинство, юність, зрілість, старість; має елементарне уявлення про статеву належність, орієнтується в ознаках своєї статі, з повагою ставиться до протилежної статі.

4. Знає правила безпечного перебування вдома, в дошкільному закладі, на вулиці, на воді тощо.

5. Орієнтується в правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами.

6. Знає правила поведінки у критичній ситуації, номери виклику поліції - 102, швидкої - 103, пожежної - 101, газової служби - 104.

7. Дотримується розпорядку дня та культури харчування.

8. Диференціює поняття "безпечне", "небезпечне"; дотримується правил безпеки життєдіяльності.

Модель особистісно-оцінної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Здійснює елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення).

2. Має свої уподобання, прихильності, інтереси; знає, чого хоче (не хоче); може обгрунтувати своє ставлення, пояснити свою думку.

3. Передбачає результати своєї діяльності, знає їх значення для себе та інших; усвідомлює свою відповідальність за вчинене.

4. Здатна досягати поставленої мети.

5. Розуміє, що власне ім'я вказує на її індивідуальність, статеву належність, усвідомлює, що прізвище, ім'я та по-батькові вказують на належність роду, своєї родини.

6. Орієнтується у своїх основних правах і обов'язках, усвідомлює їх значення та відмінності.

7. Здатна до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Освітня лінія "Дитина в соціумі"

Модель родинно-побутової компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Усвідомлює зміст понять "сім'я", "сімейні традиції", "рід", "родина"; знає про сімейні обов'язки кожного члена сім'ї.

2. Дотримується правил сімейного співжиття, намагається виконувати свої обов'язки, підтримувати порядок у помешканні.

3. Бере участь у складанні історії роду, веденні родовідного дерева.

4. Проявляє чуйність та уважність, прагне бути причетною до спільних турбот і проблем сім'ї.

5. Вміє підтримувати доброзичливі, дружні, довірчі стосунки у родинному колі, проявляти любов і турботу про рідних і близьких.

Модель соціально-комунікативної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Вирізняє знайомих людей серед дорослих і дітей, привітно вітається, проявляє готовність і здатність доброзичливо спілкуватися з ними.

2. Вміє вислухати, відповісти на запитання, відгукнутися на прохання.

3. Відкрита для контактів з дорослими людьми різного віку, статі, національності, соціального статусу.

4. У разі небезпеки може звернутися по допомогу до незнайомої людини (водія, поліціянта тощо).

5. Прагне брати участь у спільній справі, ділиться своїм досвідом, прагн бути корисною.

6. Може визнати свою провину, поступитися своїми інтересами.

7. Розуміє, що дружба - це прояв взаємної довіри, відданості, поваги між людьми, що нею треба дорожити.

8. Має уявлення про державу, її символи, народ, національні особливості українців, орієнтується в тому, що кожна країна має свої особливості, що в різних країнах проживають з різним кольором шкіри; розуміє поняття "людство", "народ", "нація".

9. Дотримується норм спілкування; має сформовані уявлення про доброту, гуманність, щирість, чуйність, чесність.

Освітня лінія "Дитина в природному довкіллі"

Модель природничо- екологічної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Має загальне уявлення про життя людей на планеті Земля, яка має форму кулі, складається з повітря, суші і води.

2. Знає про значення повітря для всього живого на Землі, розуміє, що вітер - це рух повітря, суша - тверда поверхня і т. д.

3. Має уявлення про природні явища на Землі та сезонні зміни в природі, називає всі пори року, їхні характерні ознаки, вміє вести календар погоди.

4. Вміє правильно одягатися та безпечно поводитися під час несприятливої зимової погоди.

5. Орієнтується в основних властивостях вогню - корисних та небезпечних; знає, що пожежу може спричинити блискавка або необережне поводження з вогнем.

6. Розрізняє й називає найопширеніші у своїй місцевості дерева, кущі, трави, гриби та ягоди.

7. Має уявлення про лікарські рослини, їх лікувальні властивості, знає будову рослин та їх значення для людей і тварин.

8. Орієнтується в тому, що рослини живуть у природному та спеціально створеному середовищі (теплиці, оранжереї, ботанічні сади).

9. Розрізняє найпоширеніші їстівні та отруйні гриби, ягоди, дотримується правил безпеки щодо них.

10. Розрізняє і називає найпоширеніших тварин: молюсків, павуків, комах, риб, плазунів, птахів, звірів.

11. Розуміє, що природне довкілля змінюється внаслідок людської діяльності, має учвлення, що люди здійснюють заходи для збереження та відновлення рослин і тварин, які зникають.

12. Має уявлення про Всесвіт - безліч зірок, планет, може назвати деякі з них.

13. Знає про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, ощадного використання природних багатств.

Освітня лінія "Мовлення дитини"

Модель мовленнєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку

Фонетична компетенція:

1. Чітко вимовляє всі звуки рідної мови, має розвинений фонематичний слух.

2. Здійснює звуковий аналіз слів; розрізняє голосні, приголосні, м'які, тверді звуки, наголос у словах.

3. Складає речення, виділяє послідовність слів у реченні, складів та звуків у словах.

Лексична компетенція:

1. Оперує узагальнювальними словами різного порядку.

2. Вживає слова різної складності (синоніми, антоніми, епітети та ін.).

3. Володіє формами мовленнєвого етикету (привітання, прохання, вибачення, подяка).

4. Має збалансований словниковий запас.

Граматична компетенція:

1. Вживає (неусвідомлено) граматичні форми рідної мови (рід, число, граматика, відміна тощо).

2. Узгоджує слова у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами, за допомогою суфіксів, префіксів, споріднених і однокореневих слів створює нові слова.

3. Вживає різні за складністю типи речень.

Діалогічна компетенція:

1. Дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету.

2. Ввічливо ставиться до співрозмовника, враховує його емоційний стан.

Монологічна компетенція:

1. Складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі, переказує художні тексти.

Мовленнєва компетенція:

1. Адекватно і доречно спілкується рідною мовою в різних життєвих ситуаціях.

Комунікативна компетенція:

1. Вдається до комплексного застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації в конкретних соціально-побутових ситуаціях, проявляє стриманість у спілкуванні та культуру мовленнєвої комунікації.

Освітня лінія "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"

Модель сенсорно-пізнавальної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Знає назву сенсорниз еталонів: колір, форма, величина.

2. Розрізняє і називає геометричні фігури (куля, куб, конус, піраміда, квадрат, круг, трикутник тощо).

3. Вміє будувати ряд об'єктів та предметів у порядку зростання чи зменшення певної ознаки.

4. Встановлює причинно-наслідкові зв'язки між явищами природи та в соціальному довкіллі, виявляє інтерес до довкілля та самої себе.

5. Виявляє інтерс до дослідницько-пошукової діяльності; працює з моделями, схемами, умовно-символічними зображеннями.

Модель математичної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Має уявлення про натуральний ряд чисел, усвідомлює зміст понять "число", "цифра", "лічба", "рахунок"; лічить в межах 10 в прямому та в зворотному порядку, від заданого числа, вживає кількісні та порядкові числівники; знає цифри від "0" до "9", співвідносить їх з відповідною кількістю предметів.

2.Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа.

3. Встановлює числову рівність або нерівність, визначає на скільки більше або менше, порівну і т.д.

4. Знає знаки "+", "-", "=", співвідносить їх з діями додавання і віднімання.

5. Обізнана із структурою арифметичної задачі, вміє розв'язувати задачі та приклади на додавання та віднімання в межах 10.

6. Порівнює предмети за висотою, довжиною, шириною, товщиною, вагою, класифікує їх за цими ознаками.

7. Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини, маси, об'єму.

8. Розпізнає геометричні фігури, знає їх назви та властивості.

9. Орієнтується у розташуванні предметів і об'єктів у просторі (близько, ліворуч і т.д.), визначає відстань (далеко-близько, поруч-далі).

10. Встановлює часову послідовність подій, вживаючи слова "вчора", "сьогодні" і т.д.

11. Знає частини доби, назви днів тижня, місяців, пір року.

12. Орієнтується у часі за допомогою календаря, годинника, знає з чого складається година, тривалість години, хвилини, секунди.

Освітня лінія "Гра дитини"

Модель ігрової компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Використовує власний досвід для створення ігрових задумів.

2. Бере участь у різних видах ігор.

3. Дотримується рольових способів поведінки, норм та етикету спілкування.

4. Проявляє самостійність у виборі гри, раціонально використовує предметно-ігрове середовище для реалізації ігрових задумів.

5. Вміє послідовно та злагоджено діяти з іншими учасниками гри.

6. Усвідомлює, що в грі є обов'язки: діяти згідно з правилами, справедливо розподіляти ролі та іграшки, узгоджувати свої інтереси з іншими.

7. Самостійно визначається з сюжетом гри, змістом ігрових дій, вибором іграшок і т.ін.

Освітня лінія "Дитина у світі культури"

Модель предметно-практичної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Оперує поняттями "житло", має уявлення про традиційне українське житло; розрізняє інтер'єри міської квартири та сільскої оселі.

2. Усвідомлює, що для життя людини потрібні предмети побуту і вжитку.

3. Називає основні технічні засоби і приладдя, що використовуються в домашньому господарстві, знає правила безпечного поводження з ними.

4. Називає свою домашню адресу.

5. Знає, що вулиця поділяється на проїзну та пішоходну частину, обізнана з правилами дорожнього руху.

6. Має елементарні знання про виробництво різнихпредметів ужитку, продуктів харчування, гігєни, оперує їх назвами.

7. Обізнана з працею дорослих, знає та називає багато професій у різних сферах діяльності.

8. Активно долучається до самообслуговування, праці в природі, трудових доручень, прагне довести розпочату справу до кінця.

9. Дотримується правил безпечної діяльності.

10. Володіє елементарними економічними поняттями, ощадливо ставиться до речей та грошей.

11. Використовує різні предмети за призначенням, бережливо до них ставиться.

Модель художньо-продуктивної компетенції дитини старшого дошкільного віку

1. Сприймає твір мистецтва цілісно, елементарно аналізує засоби художньої виразності.

2. Називає прізвища, твори улюблених вітчизняних та зарубіжних митців.

3. Виокремлює жанри народного, класичного і сучасного вітчизняного та світового мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт і т.д.

4. Відображає власні життєві враження, почуття, навички в малюванні, ліпленні, аплікації.

5. Володіє прийомами роботи з різнимиматеріалами, фантазує, експериментує.

6. Має уявлення про вокальну, інструментальну музику, основні музичні жанри (пісню, марш, танець); виразно співає дитячі пісні, відтворює на дитячих музичних інструментах прості ритмічні мелодії.

7. Орієнтується в основних видах театрального мистецтва, має інтегровані навички перевтілення у сценічний образ, запам'ятовує сюжетну послідовність спектаклю, своєчасно включається в дію.

8. Уміє декламувати вірші напам'ять, переказувти українські народні казки, застосовувати усну народну творчість в іграх, інсценуванні, розвагах, фольклорних святах.

9. Має навички образного мовлення.

Основними компонентами загальної готовності до школи є:

 1. Мотиваційна готовність до навчання у школі. Виявляється у прагненні дитини до навчання, бути школярем; у достатньо високому рівні пізнавальної мислительних операцій; у володінні елементами навчальної допитливості; у певному рівні соціального розвитку. Все це забезпечує психологічні передумови включення дитини в колектив класу, свідомого, «ставного засвоєння навчального матеріалу, виконання різноманітних шкільних обов'язків. Свідченням мотиваційної готовності є наявність у дитини ахкання йти до школи і вчитися, сформованість позиції майбутнього школяра. в дитини сформувалися адекватні уявлення про школу, вимоги до нової поведінки, вона не відчуватиме труднощів у прийнятті нової позиції, легко відтворюватиме норми і правила навчальної діяльності та поведінки в класі, взаємини з учителем і школярами.
 2. Емоційно-вольоваготовність до навчання в школі. Засвідчує здатність дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності, виявляється у самостійності, зосередженості, готовності й умінні здійснювати необхідні вольові зусилля. Вимоги до позиції школяра ставлять дитину перед необхідністю самостійно і відповідально виконувати навчальні обов'язки, бути організованою й дисциплінованою, вміти адекватно оцінювати свою роботу. Тому цей вид психологічної готовності називають морально-вольовою, оскільки вона пов'язана із сформованістю обистісної позиції дитини, з її здатністю до управління власною поведінкою. Йдеться про вміння дотримуватися правил, виконувати вимоги вихователя, гальмувати афективні імпульси, виявляти наполегливість у досягненні мети; уміння довести до кінця розпочату справу, навіть якщо вона не зовсім приваблива для дитини.
 3. Розумоваготовність дитини до навчання в школі. Виявляється у загальному рівні її розумового розвитку, володінні вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність дитини до навчання у школі охоплює її загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду; рівень розвитку пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам'яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови для формування навчальних умінь і загалом навчальної діяльності.Формування умінь навчальної діяльності забезпечує дитині високий рівень здатності до навчання, тобто до виокремлення навчального завдання і вміння перетворити його на самостійну мету діяльності. Це вимагає від дитини здатності аналізувати, шукати причини змін у предметах і явищах тощо
 4. Психологічнаготовність до спілкування та спільної діяльності. Це важливе новоутворення обумовлене зміною провідних типів діяльності, переходом від сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності. Дитина, у якої не сформовані компоненти психологічної готовності до спілкування та спільної діяльності, відчуватиме такі типові труднощі у навчанні, як: нерозуміння позиції вчителя, невміння слухати товариша, узгоджувати спільні з класом дії, завищена самооцінка та ін.

Загалом, психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини, що забезпечує успішне прийняття нею системи вимог школи і вчителя, успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ролями.

Кiлькiсть переглядiв: 563

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.