Наявність медичного кабінету (відповідного обладнання). Ведення документації з питань медичного обслуговування дітей відповідно до нормативно-правових документів

На виконання ст. 34 Закону України «Про дошкільну освіту» та наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 за № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» медичний персонал дотримується порядку медичного обслуговування дітей дошкільного віку.

В закладі дошкільної освіти створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи. Медичний кабінет знаходиться у двох спеціально визначених приміщеннях: власне медичний кабінет та маніпуляційний кабінет, на першому поверсі. Медичний кабінет обладнано меблями, холодильником для зберігання ліків, шафою для медичних препаратів, ростоміром, вагами, кварцовою лампою, умивальником з проточною холодною і гарячою водою, ізолятором на 2 місця. За вимогами «Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу» та «Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги» медичний кабінет оснащений на 100%. У закладі існує також фізіотерапевтичний кабінет (лампа "Солюкс", УВЧ, інгалятор, тубус-кварц), де за рекомендаціями лікаря можуть проводитися відповідні процедури.

Медичне обслуговування дітей здійснюється лікарем педіатром Пантазієвою Н.С., сестрами медичними старшими Хрипуновою І.А. та Замковою М.С. У своїй роботі вони керуються наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров’я. Медико-профілактична робота ведеться згідно річного плану. Медичні працівники проводять моніторинг стану здоров’я, фізичного та психічного стану дітей. Двічі на рік організовуються медичні огляди, здійснюється контроль за профілактичними та оздоровчими заходами. Раз на рік проводиться обстеження дітей на ентеробіоз.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти фіксуються і зберігаються у порядку встановленому МОЗ України.

Результати та інформація про медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти доводяться у встановленому МОЗ України порядку до педагогічного персоналу та батьків; постійно знаходяться на контролі директора та заслуховуються на:

- загальних зборах трудового колективу;

- нараді при директору;

- раді центру розвитку дитини;

- педагогічній раді (спільна робота педагогічного та медичного персоналу з питань здорового способу життя).

Медико – профілактична робота включається в річний план роботи закладу.

Профілактично - оздоровча робота в центрі розвитку дитини спрямована на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму, та включає в себе:

- проведення загартовуючих процедур:

- повітряні ванни;

- наскрізне провітрювання;

- проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;

- ходіння босоніж (влітку);

- гімнастика пробудження після денного сну;

-контроль провітрювання;

- профілактика і корекція постави, плоскостопості;

- рефлексотерапія (ходьба по доріжках з шипами, з каштанами);

- пальчикові ігри;

- проведення різних видів масажу;

- дотримання термінів проведення профілактичних щеплень;

- контроль за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів;

- дієтичне харчування;

- робота з ослабленими дітьми.

Обліково – звітна та медична документація ведеться у порядку, встановленому МОЗ України та згідно «Номенклатури справ у дошкільному навчальному закладі :

- медична карта дитини (ф.026/о);

- журнал обліку профілактичних щеплень (ф.063/о);

- журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о);

- журнал обліку роботи з гігієнічного навчання (ф. 038/о);

- журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, - харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

(ф. 058/о);

- контрольна карта диспансерного нагляду (ф. № 030/о);

- журнал обліку довідок по хворобі дітей та ін.

Оздоровчі заходи, спрямовані на підвищення індексу здоров'я:

-прогулянки та ігри на свіжому повітрі;

- ранкова гімнастика;

- наскрізне провітрювання груп при відсутності дітей;

- плавання у басейні.

Загартовуючі заходи:

- гімнастика пробудження, оздоровча доріжка: ходьба босоніж по каштанах, ребристих дошках, гравію, масажних килимках, гудзиках;

- повітряні ванни при переході із спальної кімнати до групової з контрастом температури повітря з 3-5 хв. до 1 год.;

- обливання рук по лікті водою кімнатної температури, вмивання обличчя;

- дихальна гімнастика;

- піскотерапія.

Нетрадиційні методи оздоровчих заходів:

-крапковий масаж;

- дихальна гімнастика, психогімнастика;

- масаж підошов ніг;

- казкотерапія.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги

Згідно законів України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» діяльність медперсоналу закладу спрямована на створення безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя вихованців закладу. Медичні працівники проводять обов'язкові медичні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань: огляд дітей 1 раз на тиждень стосовно виявлення педикульозу, мікроспорії, сверблячки та інших захворювань шкіри. На підставі результатів огляду заповнюються журнали огляду дітей на педикульоз, мікроспорію, сверблячку. Усі діти підлягають обов'язковому огляду після тривалої відсутності та вибірково протягом року або за епідпоказниками. Медичними працівниками надається невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми, амбулаторний журнал. Кожен випадок надання медичної допомоги дітям реєструється медичним працівником дошкільного закладу в журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, журнал обліку травм. Медична сестра проводить контроль за перебігом періоду адаптації дітей до умов перебування в дитячому навчальному закладі, дані про стан здоров`я дитини заносяться у адаптаційну картку.

Медичне обслуговування в закладі дошкільної освіти передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. За наявності показань вихованці закладу дошкільної освіти направляються до дитячої консультації для обстеження вузькими спеціалістами, про що свідчать записи в дитячих медичних картках (ф. 026/0). За результатами обов'язкових медичних оглядів сестра медична проводить аналіз стану здоров'я дітей, розробляє план оздоровлення, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців, про що свідчать місячні плани роботи сестри медичної та складені заходи по профілактиці захворювань дітей в закладі. На підставі медичних довідок сестра медична оформляє листок здоров'я по кожній віковій групі, згідно якого проводиться медико-профілактична та фізкультурно-оздоровча робота, в тому числі з дітьми, які стоять на «Д» обліку.

На початку навчального та календарного року медичні працівники дитячого закладу проводять антропометричні виміри, під час яких визначається вага та зріст дитини, результати заносяться до Журналу фізичного розвитку дітей. На основі отриманих даних вихователі проводять маркування дитячих меблів та складають і затверджують у завідувача карту розсаджування дітей 2 рази на рік.

Стан дотримання протиепідемічного та температурного режимів

Контроль за виконанням протиепідемічного режиму здійснюють лікар-педіатр, медичні працівники закладу, завідувач та представники Охтирського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби в Сумській області.

Медичні працівники одним із першочергових пунктів протиепідеміологічної роботи вважають проведення дітям профілактичних щеплень відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 16.09.2011р. № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів».

Сестра медична старша складає план проведення профілактичних щеплень на рік, відповідно до календаря щеплень та наявності відповідних вакцин про що свідчать записи у журналі профілактичних щеплень, журналі обліку щомісячних щеплень, журналі реєстрації профілактичних щеплень. Батьки дітей заздалегідь повідомляються про проведення дитині щеплень через відповідні повідомлення під підпис. В день проведення щеплень кожну дитину оглядає лікар-педіатр. Вся документація ведеться відповідно до встановленого зразка. Тимчасові протипоказання до проведення щеплень оформляються документально згідно існуючих вимог. Якщо дитині не зроблено щеплення, то на це є відповідні медичні підстави, які підкріпляються медичними довідками, завірені підписом лікаря та печаткою.

Діти, які не відвідували заклад дошкільної освіти приймаються в дитячий колектив тільки після обов’язкового огляду лікарем, а при необхідності – лабораторного обстеження на ентеробіоз. Раз на рік сестра медична проводить обстеження дітей на ентеробіоз. Результати обстеження заносяться до журналу по ентеробіозу.

Сестра медична старша здійснює контроль за санітарно-гігієнічним та карантинним режимом згідно з інструкцією. При введенні карантину по інфекційним захворюванням усі карантинні та дезинфекційні заходи проводяться нею в повному обсязі (дотримання ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках, обробка приміщень, іграшок, посуду, меблів). На період карантину медперсоналом забезпечується санітарно-дезінфекційний режим. Дитина в разі погіршення самопочуття ізолюється від здорових дітей в ізолятор, розташований на першому поверсі. Ізолятор оснащений необхідними меблями, обладнанням по догляду за хворим. За хворою дитиною організовується спостереження до приходу батьків. У подальшому здійснюються спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими. Дані спостережень заносяться до журналу спостереження за контактними дітьми з інфекційними захворюваннями.

Протиепідемічні заходи проводяться в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України. Своєчасно заповнюється журнал обліку використання деззасобів і проведення дезинфекційних робіт з профілактичною метою, контролюється зберігання та використання дезінфекційних і миючих засобів у дошкільних групах. Миючими та деззасобами заклад дошкільної освіти забезпечений повністю.

Працівники дошкільного закладу 2 рази на рік проходять планові медичні огляди, лабораторні обстеження на кишкову групу та патогенний стафілокок (працівники харчоблоку); 1 раз на рік флюорографічне обстеження. Усім працівникам проведено профілактичні щеплення проти дифтерії та правця. Щоденно медичними працівниками проводиться огляд обслуговуючого персоналу на гнійничкові хвороби шкіри, захворювання ротової порожнини та горла. Щоденно ведеться журнал здоров’я працівників.

Сестри медичні та лікар-педіатр проводять протиепідемічні та загартувальні заходи щодо боротьби з грипом та іншими респіраторни­ми захворюваннями. Перед відвідуванням дітьми занять в басейні сестра медична здійснює огляд дітей, результати заносить до журналу огляду дітей перед плаванням в басейні.

Медичні працівники контролюють здійснення прийому дітей в дошкільні групи вранці, а також стежать за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. Прийом таких дітей до дошкільних груп проводиться тільки за наявності у батьків відповідної довідки про проведенне лікування. Медичні працівники своєчасно організовують сезонну профілактику епідемічного гепатиту у дітей.

Медичним персоналом дошкільного підрозділу своєчасно проводиться навчання та заліки з питань санітарно-гігієнічного мінімуму із співробітниками, індивідуальні та групові бесіди по забезпеченню виконання санітарних норм та правил, проведенні карантинних заходів, дотриманню особистої гігієни. Медичними працівниками дошкільного закладу контролюється маркування посуду, білизни, дотримання правил миття та зберігання посуду, використання дезинфікуючих засобів про що свідчать акти перевірок.

Медичним персоналом щоденно контролюється облік відвідування дітьми дошкільних групп закладу, щомісячно проводиться аналіз захворюваності дітей. Результати цієї роботи заносять до журналу обліку захворюваності, доводяться до відома завідувача, працівників закладу на виробничих нарадах.

Адміністрацією укладено договір з Охтирським міськрайоним центром на проведення в закладі дошкільної освіти протиепідемічних заходів (дератизація), а також з ТОВ “Водоторгприлад” - на вивіз твердих побутових відходів. Умови договорів виконуються.

Температурний режим в дошкільних групах, кабінетах, музичній та спортивній залах відповідає санітарним правилам. Графік провітрювання має кожна група, кабінет, музична та фізкультурна зала. Провітрювання приміщеннь здійснюється у відсутності дітей, при засічених фрамугах та вікнах. Групова ізоляція витримана. В кожній групі, залі та кабінеті є настінні термометри, графік провітрювання приміщень. Медпрацівники систематично контролюють температурний режим в групах та кабінетах.

Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їх батьками та персоналом

Сестра медична старша своєчасно інформує батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати, у тому числі профілактичні щеплення та обов'язкові медичні огляди. Медичний персонал працює згідно річного та місячних планів роботи, відповідно яких проводяться бесіди та лекції з дітьми, з батьками та працівниками закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Раз на квартал у медичному куточку медичним персоналом оформлюється «Санітарний бюлетень» на різну тематику.

Надаються консультації щодо оздоровлення дітей, організації раціонального харчування в родині, попередження порушення постави дитини, профілактика плоскостопості, травматизму тощо.

У дошкільних групах є міні – санітарні бюлетні, в яких щомісячно вихователями розміщається різноманітна інформація щодо збереження здоров’я дитини в родині, організації раціонального харчування, загартування дитячого організму, пам’ятки про профілактичні заходи щодо попередження захворювань дітей на інфекційні хвороби. Традиційно медичним персоналом практикується проведення лекцій та бесід з батьками, заняття з педагогічним колективом з питань організації та здійснення охорони здоров’я дітей у навчальному закладі, організації загартування, харчування, виховання культурно-гігієнічних навичок.

На нарадах при директору, батьківських зборах медичний персонал інформує працівників, батьків про наявність просвітницької літератури та літератури з профілактики різних інфекційних захворювань, про стан харчування та захворюваності, загартування дітей дошкільного віку.

Медичні сестри часті гості в дошкільних групах. Під час цих зустрічей медичні сестри проводять бесіди з дітьми щодо користі вітамінів, щоденних прогулянок на свіжому повітрі, важливості щеплень, проводять практичні покази догляду за своїм тілом, надання першої допомоги при травмуванні. Уся медична інформація має друкований вигляд та зберігається у відповідних теках у медичному кабінеті. Проведені заходи фіксуються у журналі обліку проведення санітарно-просвітницької роботи.

Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей

Медичними працівниками та педагогами закладу дошкільної освіти визначений зміст спільної роботи щодо фізичного розвитку дітей. (лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2013 р. № 14.1/10-2574 «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах».

Для його реалізації використовуються різні форми роботи з медичними та педагогічними працівниками: наради при завідувачу на яких розглядаються питання фізичного розвитку дітей, результати медико-педагогічного контролю, стану організації загартування дітей, профілактики захворюваності, харчування дітей, прищеплення дітям культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування, виконання педагогами системи психофізичного розвитку дітей, проведення педагогічних рад з запрошенням лікарів-педіатрів, вузьких спеціалістів; запрошення на консультації лікарів-дієтологів; проведення сумісних тренінгів щодо надання першої медичної допомоги дітям у разі їх травмування. Протягом року здійснюється спільна робота педагогів та медичного персоналу з організації дієтичного харчування дітей.

Постійно проводиться контроль за організацією рухового режиму дітей, медико-педагогічний контроль за фізичним навантаження на фізкультурних заняттях, за здійсненням індивідуального підходу до фізичного навантаження відповідно медичним довідкам. Результати фіксуються у книзі медико-педагогічного контролю.

Щороку, у вересні місяці, медичним персоналом, за довідками, здійснюється розподіл дітей на фізкультурні групи та групи здоров’я. Кількість дітей основної фізкультурної групи у 2017-2018 н.р.становила 336 чоловік, підготовчої групи – 4чоловіки, спеціальної групи- 18 чоловік, звільнені – немає.

Інструкторами з фізичної культури та плавання вводяться елементи коригуючої гімнастики для дітей з порушенням постави, сколіозу, плоскосто­пості в комплексі загальнорозвиваючих вправ ранкової гімнастики та занять з фізичної культури і плавання.

У практичній роботі педагогів з дітьми застосовуються як традиційні методи загартування (дотримання повітряного, температурного режиму, перебування дітей в групі в полегшеному одязі відповідно до сезону, проведення занять з фізкультури, плавання, фізкультхвилинок, фізкультпауз, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри, піші переходи, сонячні, повітряні ванни, дозоване ходіння босоніж ходіння по траві, піску, босоніж по доріжках штучного та природного матеріалу), так і нетрадиційні методи загартування (виготовлення різних видів доріжок «здоров’я») Під час оздоровчого періоду щомісячно медичним персоналом проводяться антропометричні обстеження дітей на з’ясування якості проведення оздоровчого періоду в дошкільних групах. Медичні працівники здійснюють контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування дітей під час оздоровчого періоду.

Кiлькiсть переглядiв: 562

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.